Konya bus tickets


Konya to Fethiye

Hour(s)
19.00, 23.00, 23.30, 23.59
FROM
EUR 29 pp
Fethiye to Konya

Hour(s)
15.00, 19.00, 19.30
FROM
EUR 29 pp